Phong thủy - Đặt vật phẩm Dê phong thủy như thế nào để mang lại may mắn (Phần 2)

Cập nhật ngày : - 1668 lượt xem
Trong bài viết này, Nhà Đẹp Sài Thành xin tư vấn đến bạn một số cách xác định vị trí đặt vật phẩm Dê phong thủy cho gia chủ là nữ cho đúng để mang lại may mắn, thu hút tài lộc vượng khí đến gia đình mình trong năm mới Ất Mùi 2015.

Đối với Nữ:

Cung Khảm (Thuộc Đông Tứ Mệnh – Đông Tứ Trạch): Gồm những người là nữ sinh năm 1950, 1959, 1968, 1977, 1986.

? Sinh Khí: Làm ăn phát tài, tiền của sinh sôi nảy nở, gia chủ hãy chọn hướng Đông Nam và đặt vật phẩmDê phong thủy ở vị trí này trong ngôi nhà của mình.

? Phúc đức: Gia đạo yên ấm, các thành viên trong gia đình gặp nhiều may mắn, … bạn nên đặt vật phẩmdê phong thủy ở hướng Chính Nam trong ngôi nhà của mình.

? Thiên Y: Tránh bệnh tật, mang lại sức khỏe cho tất cả các thành viên trong gia đình, bạn nên đặt vật phẩmdê phong thủy ở hướng Chính Đông trong ngôi nhà của mình.

? Phục vị: Con đường công danh sự nghiệp muốn được thuận buồm xuôi gió, bạn nên đặt vật phẩm dê phong thủy ở hướng Chính bắc trong ngôi nhà của mình.

Bốn hướng còn lại (Tây, Tây Nam, Tây Bắc, Đông Bắc) là bốn hướng cực xấu. Bạn không nên đặt các vật phẩm phong thủy tại vị trí này vì làm như vậy sẽ không mang lại hiệu quả mà còn làm cho gia đạo thêm phần rắc rối.

Cung Chấn (Thuộc Đông Tứ Mệnh – Đông Tứ Trạch): Gồm những người là nữ sinh năm 1952, 1961, 1970, 1979, 1988.

? Sinh Khí: Làm ăn phát tài, tiền của sinh sôi nảy nở, gia chủ hãy chọn hướng Chính Nam và đặt vật phẩmDê phong thủy ở vị trí này trong ngôi nhà của mình.

? Phúc đức: Gia đạo yên ấm, các thành viên trong gia đình gặp nhiều may mắn, … bạn nên đặt vật phẩmdê phong thủy ở hướng Đông Nam trong ngôi nhà của mình.

? Thiên Y: Tránh bệnh tật, mang lại sức khỏe cho tất cả các thành viên trong gia đình, bạn nên đặt vật phẩmdê phong thủy ở hướng Chính Bắc trong ngôi nhà của mình.

? Phục vị: Con đường công danh sự nghiệp muốn được thuận buồm xuôi gió, bạn nên đặt vật phẩm dê phong thủy ở hướng Chính Đông trong ngôi nhà của mình.

Bốn hướng còn lại (Tây, Tây Nam, Tây Bắc, Đông Bắc) là bốn hướng cực xấu. Bạn không nên đặt các vật phẩm phong thủy tại vị trí này vì làm như vậy sẽ không mang lại hiệu quả mà còn làm cho gia đạo thêm phần rắc rối.

Cung Tốn (Thuộc Đông Tứ Mệnh – Đông Tứ Trạch): Gồm những người sinh năm: 1953, 1962, 1971, 1980, 1989

? Sinh Khí: Làm ăn phát tài, tiền của sinh sôi nảy nở, gia chủ hãy chọn hướng Chính Bắc và đặt vật phẩmDê phong thủy ở vị trí này trong ngôi nhà của mình.

? Phúc Đức: Gia đạo yên ấm, các thành viên trong gia đình gặp nhiều may mắn, … bạn nên đặt vật phẩm dê phong thủy ở hướng Chính Đông trong ngôi nhà của mình.

? Thiên Y: Tránh bệnh tật, mang lại sức khỏe cho tất cả các thành viên trong gia đình, bạn nên đặt vật phẩm dê phong thủy ở hướng Chính Nam trong ngôi nhà của mình.

? Phục vị: Con đường công danh sự nghiệp muốn được thuận buồm xuôi gió, bạn nên đặt vật phẩm dê phong thủy ở hướng Đông Nam trong ngôi nhà của mình.

Bốn hướng còn lại (Tây, Tây Nam, Tây Bắc, Đông Bắc) là bốn hướng cực xấu. Bạn không nên đặt các vật phẩm phong thủy tại vị trí này vì làm như vậy sẽ không mang lại hiệu quả mà còn làm cho gia đạo thêm phần rắc rối.

Cung Ly (Thuộc Đông Tứ Mệnh – Đông Tứ Trạch): Gồm những người sinh năm: 1958, 1967, 1976, 1985

? Sinh Khí: Làm ăn phát tài, tiền của sinh sôi nảy nở, gia chủ hãy chọn hướng Chính Đông và đặt vật phẩm Dê phong thủy ở vị trí này trong ngôi nhà của mình.

? Phúc Đức: Gia đạo yên ấm, các thành viên trong gia đình gặp nhiều may mắn, … bạn nên đặt vật phẩm dê phong thủy ở hướng Chính Bắc trong ngôi nhà của mình.

? Thiên Y: Tránh bệnh tật, mang lại sức khỏe cho tất cả các thành viên trong gia đình, bạn nên đặt vật phẩm dê phong thủy ở hướng Đông Nam trong ngôi nhà của mình.

? Phục vị: Con đường công danh sự nghiệp muốn được thuận buồm xuôi gió, bạn nên đặt vật phẩm dê phong thủy ở hướng Chính Nam trong ngôi nhà của mình.

Bốn hướng còn lại (Tây, Tây Nam, Tây Bắc, Đông Bắc) là bốn hướng cực xấu. Bạn không nên đặt các vật phẩm phong thủy tại vị trí này vì làm như vậy sẽ không mang lại hiệu quả mà còn làm cho gia đạo thêm phần rắc rối.

Cung Khôn (Thuộc Tây Tứ Mệnh – Tây Tứ Trạch): Gồm những người sinh năm: 1951, 1960, 1969, 1978, 1987.

? Sinh Khí: Làm ăn phát tài, tiền của sinh sôi nảy nở, gia chủ hãy chọn hướng Đông Bắc và đặt vật phẩm Dê phong thủy ở vị trí này trong ngôi nhà của mình.

? Phúc Đức: Gia đạo yên ấm, các thành viên trong gia đình gặp nhiều may mắn, … bạn nên đặt vật phẩm dê phong thủy ở hướng Tây Bắc trong ngôi nhà của mình.

? Thiên Y: Tránh bệnh tật, mang lại sức khỏe cho tất cả các thành viên trong gia đình, bạn nên đặt vật phẩmdê phong thủy ở hướng Chính Tây trong ngôi nhà của mình.

? Phục vị: Con đường công danh sự nghiệp muốn được thuận buồm xuôi gió, bạn nên đặt vật phẩm dê phong thủy ở hướng Tây Nam trong ngôi nhà của mình.

Bốn hướng còn lại (Đông, Đông Nam, Chính Bắc, Chính Nam) là bốn hướng cực xấu. Bạn không nên đặt các vật phẩm phong thủy tại vị trí này vì làm như vậy sẽ không mang lại hiệu quả mà còn làm cho gia đạo thêm phần rắc rối.

Cung Càn (Thuộc Tây Tứ Mệnh – Tây Tứ Trạch): Gồm những người sinh năm: 1955, 1964, 1973, 1982

? Sinh Khí: Làm ăn phát tài, tiền của sinh sôi nảy nở, gia chủ hãy chọn hướng Chính Tây và đặt vật phẩm Dê phong thủy ở vị trí này trong ngôi nhà của mình.

? Phúc Đức: Gia đạo yên ấm, các thành viên trong gia đình gặp nhiều may mắn, … bạn nên đặt vật phẩm dê phong thủy ở hướng Tây Nam trong ngôi nhà của mình.

? Thiên Y: Tránh bệnh tật, mang lại sức khỏe cho tất cả các thành viên trong gia đình, bạn nên đặt vật phẩm dê phong thủy ở hướng Đông Bắc trong ngôi nhà của mình.

? Phục vị: Con đường công danh sự nghiệp muốn được thuận buồm xuôi gió, bạn nên đặt vật phẩm dê phong thủy ở hướng Tây Bắc trong ngôi nhà của mình.

Bốn hướng còn lại (Đông, Đông Nam, Chính Bắc, Chính Nam) là bốn hướng cực xấu. Bạn không nên đặt các vật phẩm phong thủy tại vị trí này vì làm như vậy sẽ không mang lại hiệu quả mà còn làm cho gia đạo thêm phần rắc rối.

Cung Đoài (Thuộc Tây Tứ Mệnh – Tây Tứ Trạch): Gồm những người sinh năm: 1956, 1965, 1974, 1983

? Sinh Khí: Làm ăn phát tài, tiền của sinh sôi nảy nở, gia chủ hãy chọn hướng Tây Bắc và đặt vật phẩm Dê phong thủy ở vị trí này trong ngôi nhà của mình.

? Phúc Đức: Gia đạo yên ấm, các thành viên trong gia đình gặp nhiều may mắn, … bạn nên đặt vật phẩm dê phong thủy ở hướng Đông Bắc trong ngôi nhà của mình.

? Thiên Y: Tránh bệnh tật, mang lại sức khỏe cho tất cả các thành viên trong gia đình, bạn nên đặt vật phẩm dê phong thủy ở hướng Tây Nam trong ngôi nhà của mình.

? Phục vị: Con đường công danh sự nghiệp muốn được thuận buồm xuôi gió, bạn nên đặt vật phẩm dê phong thủy ở hướng Chính Tây trong ngôi nhà của mình.

Bốn hướng còn lại (Đông, Đông Nam, Chính Bắc, Chính Nam) là bốn hướng cực xấu. Bạn không nên đặt các vật phẩm phong thủy tại vị trí này vì làm như vậy sẽ không mang lại hiệu quả mà còn làm cho gia đạo thêm phần rắc rối.

Cung Cấn (Thuộc Tây Tứ Mệnh – Tây Tứ Trạch): Gồm những người sinh năm: 1954, 1963, 1966, 1972, 1975, 1981, 1984, 1990

? Sinh Khí: Làm ăn phát tài, tiền của sinh sôi nảy nở, gia chủ hãy chọn hướng Tây Nam và đặt vật phẩm Dê phong thủy ở vị trí này trong ngôi nhà của mình.

? Phúc Đức: Gia đạo yên ấm, các thành viên trong gia đình gặp nhiều may mắn, … bạn nên đặt vật phẩm dê phong thủy ở hướng Chính Tây trong ngôi nhà của mình.

? Thiên Y: Tránh bệnh tật, mang lại sức khỏe cho tất cả các thành viên trong gia đình, bạn nên đặt vật phẩm dê phong thủy ở hướng Tây Bắc trong ngôi nhà của mình.

? Phục vị: Con đường công danh sự nghiệp muốn được thuận buồm xuôi gió, bạn nên đặt vật phẩm dê phong thủy ở hướng Đông Bắc trong ngôi nhà của mình.

Bốn hướng còn lại (Đông, Đông Nam, Chính Bắc, Chính Nam) là bốn hướng cực xấu. Bạn không nên đặt các vật phẩm phong thủy tại vị trí này vì làm như vậy sẽ không mang lại hiệu quả mà còn làm cho gia đạo thêm phần rắc rối.

Nhà Đẹp Sài Thành Nhà Đẹp Sài Thành
9/10 9000 bình chọn
Find us on Google+